VVOH logo

De bestuursleden en betrokken vrijwilligers ontvangen geen vergoeding, in welke vorm dan ook.