VVOH logo

Het organiseren van ontspanningsactiviteiten buitenshuis voor mensen met een beperking, in het bijzonder bewoners van Philadelphia zorginstelling 'Ons Huis' in Hazerswoude-Dorp.

De stichting brengt de daarvoor benodigde middelen bijeen en beheert deze.
Lees de volledige statuten