VVOH logo

De Stichting Vrienden van 'Ons Huis' is in 2008 op initiatief van Rotaryclub Rijnwoude opgericht maar is geheel zelfstandig. Het bestuur bestaat uit (oud)leden van Rotaryclub Rijnwoude en ouders van bewoners van zorginstelling 'Ons Huis'.

De stichting voldoet aan de voorwaarden van Algemeen Nut Beogende Instellingen met de ANBI status van een 'Goedgekeurd Goed Doel'. Dus als u onze activiteiten met een gift of schenking wilt steunen, is dat bedrag voor u fiscaal aftrekbaar conform de daarvoor geldende voorwaarden.